cesky rozhlas

osobnosti1

Jaroslav  Jurášek

zakladatel, 1. dramaturg a umělecký vedoucí BROLNu, upravovatel, publicista

 * 25. září 1925, Újezd  u Vizovic

 †  15. březen 2005, Brno


V roce 1951 nastoupil do Československého rozhlasu v Brně , kde spolu s Dušanem Holým vypracoval koncepci vzniku a činnosti BROLNu a stal se jeho prvním uměleckým vedoucím a dramaturgem. Vedle zaměstnání vystudoval teorii skladby a lidovou tvořivost na JAMU. Hrál na housle, violu, basu a pozdějí na cimbál. Již během studií sbíral lidové písně na Valašsku, Lašsku a později na Slovácku a na Slovensku. Pořizoval zvukové záznamy zpěváků, muzikantů a vypravěčů. V hudebním archivu BROLNu je více než sto jeho úprav. Spolupracoval též s vojenským souborem Jánošík (od 1993 Ondráš) jehož byl uměleckým vedoucím od r. 1976. Publikoval řadu článků a studií. Jako upravovatel a dramaturg se podílel na vydání více než 30 LP, CD a MC. Jako hudební režisér a scenarista spolupracoval na řadě televizních a rozhlasových pořadů věnovaných folkloru a folklorismu. Byl významnou osobností poválečného vývoje folklorního hnutí na Moravě.


   

osobnosti2 

Jaromír  Nečas

zakladatel, cimbalista, upravovatel BROLNu

* 21. únor 1922, Kyjov

†  25. červenec 2015, Brno


Do svého nástupu do Československého rozhlasu v Brně byl ve svobodném povolání hudební skladatel. Věnoval se též  sběratelské činnosti. Hudební folklor zaznamenával na Hlučínsku a Valašskokloboucku. Patřil k zakládající generaci BROLNu. Byl členem jeho umělecké rady, upravovatelem a v počátcích i cimbalistou. Vyučoval etnomuzikologii na JAMU a nauku o lidové písni na konzervatoři.  Od 60. let 20. století se podílí na činnosti programové rady MFF ve Strážnici. Je autorem a režisérem mnoha televizních a rozhlasových pořadů. S Českým rozhlasem Brno a BROLNem spolupracoval a na tvorbě pořadů se podílel až svého odchodu do hudebního nebe v požehnaném věku 93 let.  

 

osobnosti3

prof. Bohumil  Smejkal

primáš, umělecký vedoucí,  dramaturg,  upravovatel 

*  14. leden 1935, Brno

†   21. březen 2009, Brno

Významná osobnost celé České kultury 20. století. Fenomenální houslista. Pedagog – profesor a děkan Hudební fakulty JAMU v 90. letech 20. století. Po 20 let primárius jednoho z nejvýznamnějších komorních těles u nás – Janáčkova kvarteta, se kterým koncertoval doslova po celém světě.. Věnoval značnou část své umělecké dráhy lidové hudbě a BROLNu. Téměř 20 let zde působil jako houslista, později primáš a umělecký vedoucí. S BROLNem natočil více než 1000 rozhlasových a televizních nahrávek. Významně přispěl též svou dramaturgickou a upravovatelskou činností. Nelze opomenout jeho nezastupitelnou roli při organizaci a koncipování zahraničních zájezdů. Ve vedení BROLNu se zasloužil jak o rúst technické a výrazové profesionality, tak o respektovanější přijímání stylizace lidové hudby v uměleckých kruzích. Velikost jeho osobnosti ještě více vyniká ve světle jeho nezištné pomoci při obnovení činnosti BROLNu v roce 2006 a po skonu tehdejšího uměleckého vedoucího Jindřicha Hovorky. S BROLNem poté spolupracoval až do své smrti v roce 2009. Odešel uprostřed koncertování, natáčení a  tvůrčí práce.

 

Jindra Hovorka

Jindřich Hovorka

primáš a umělecký vedoucí BROLNu, upravovatel

 * 13. srpna 1937, České Budějovice

 †  14. července 2006, Brno

 

V rodných Českých Budějovicích vystudoval pedagogické oddělení Střední hudební školy Jaroslava Jeremiáše (obor housle a trubka). Již v té době byl prvním houslistou Folklorního souboru Úsvit. Měl krátké angažmá v orchestru Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. V roce 1961 absolvoval JAMU v Brně (obor viola). Od roku 1960 působil jako violista v Brněnském estrádním rozhlasovém orchestru, v letech 1969 – 1974 jako koncertní mistr Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů (BROLN).Cimbálová muzika si ho však přitáhla hned po jeho příchodu do Brna. V letech 1957 – 1960 byl primášem muziky brněnského souboru Vlajka mládí (dnešním pokračovatelem je Javorník) a současně hrál i v Brněnské cimbálové muzice jako kontráš. V roce 1960 založil Cimbálovou muziku Hynka Bíma (pozdější Moravská cimbálová muzika), kterou úspěšně vedl 10 let. Už tady se vedle uměleckých výrazně projevily jeho organizační schopnosti. Muzika se zabývala folklorem tehdy méně známých oblastí – Brněnska, Hané, Horácka, Hanáckého Slovácka. Natočila i řadu rozhlasových a televizních pořadů. Vyznačovala se vysokou technickou úrovní interpretace hudebního folkloru a získala za vystoupení v soutěžích a na festivalech řadu ocenění. Hlavně se však stala vzorem dalším moravským muzikám. Získané zkušenosti Hovorka ve vrchovaté míře zúročil za svého interpretačního, upravovatelského a dramaturgického působení v BROLNu (zal. 1952 s posláním interpretovat hudební folklor na profesionální úrovni, ale v jeho klasické podobě, a to zejména pro potřeby rozhlasového vysílání). Primášský post zastával Jindřich Hovorka 19 let. Orchestr uskutečnil pod jeho vedením nespočet (vždy vyprodaných) koncertů, zúčastnil se festivalů doma i v zahraničí, pořídil množství rozhlasových nahrávek ( posluchačsky velký dopad měl zejména dlouholetý cyklus Na pěknú notečku), byl častým hostem Čs. televize. Z rozsáhlé diskografie vybíráme: Musical Czech-mate, Philips Nizozemsko, 1966; Hraje a zpívá BROLN, Discant 1969; Songs and Dances from Moravia, Monitor Records USA, 1971; Na pěknú notečku 20 let, 25 let, Supraphon 1971, 1977; BROLN 30 let, Panton 1983; Vánoční Gloria, Supraphon 1993; Z růže kvítek vykvet nám, Musica 1993; Zazpívaj slavíčku, AVM 1997; Primáši BROLN a jejich hity, Český rozhlas Brno 1997.

Jindřich Hovorka vystupoval i s jinými muzikami, např. Javorníkem, Gajdoši a dalšími, byl i sběratelem a upravovatelem lidových písní, porotcem v soutěžích. Zabýval se i publicistikou (Návaznost smyků lidových hudebníků na taneční krok). BROLN pod jeho vedením pomáhal najít cestu k vysoké interpretační úrovni řadě amatérských těles i sólistů, kteří se věnovali lidové hudbě a písni.

Po obnovení činnosti BROLN v roce 2006 se Jindřich Hovorka opět postavil do čela obnoveného, byť komornějšího tělesa, aby mu svými bohatými znalostmi a zkušenostmi pomohl odstartovat koncertní a dramaturgickou činnost. Úvodní koncert vysílal 19.4.2006 Český rozhlas Brno v přímém přenosu. Dalšího rozvoje „svého“ orchestru se už primáš Hovorka nedočkal. Krátce po jeho obnovení zemřel i když několik koncertů již těžce nemocný absolvoval

 

logo jmk2021

 

Činnost BROLN finančně podporuje Jihomoravský kraj a statutární město Brno

logo brno

JSN Nuru is designed by JoomlaShine.com