cesky rozhlas

     v  CELOSTÁTNÍ KOLO – pořadatel: BROLN

 • finanční zajištění:  dotace MK ČR, kraje, obce  v místě konání, sponzoři
 • do celostátního kola postupuje celkem 20 soutěžících ze zemských kol (české kolo (8) a moravsko-slezské kolo (12). V případě, že se některého ze zemských kol zúčastní menší počet soutěžících, postupuje do celostátního kola počet soutěžících stanovený dohodou mezi pořadateli.

v  MORAVSKO – SLEZSKÉ ZEMSKÉ KOLO – pořadatel: BROLN

 • finanční zajištění:  dotace MK ČR, kraje, obce  v místě konání, sponzoři
 • do zemského kola postupuje maximálně 33 soutěžících z regionálních kol. Postupový klíč si stanovuje pořadatel zemského kola ve spolupráci s pořadateli regionálních kol.
 • do MORAVSKO-SLEZSKÉHO KOLA postupují soutěžící z těchto REGIONÁLNÍCH kol:

ü  Valašsko „Zpěváček – region Valašska“ - 6 postupujících + 2 náhradníci (garant Folklorní spolek Vsacan - Pavel Tomeček tel.: 606 655 253)

ü  Slovácko „Děti a píseň Slovácka“ – 13 postupujících + 2 náhradníci (garant NÚLK tel.: Mgr. Markéta Lukešová - 518 306 611)

ü  Haná „O hanáckyho kohóta“  - 2 postupující + 1 náhradník (garant HANFOS - Hana Pospíšilíková – 602 481 237)

ü  Brněnsko „Černovický zpěváček“ – 2 postupující + 1 náhradník (garant Májíček DSLPT,z.s. – Milan Zelinka – 603 420 017)

ü  Těšínské Slezsko „Zpěváček Těšínského Slezska“ – 2 postupující + 1 náhradník (garant FoS Těšínského Slezska - Dagmar Valová tel.: 739 213 370)

ü  Opavské Slezsko „Opavský skřivánek“ – 2 postupující + 1 náhradník (garant Středisko volného času Opava – Jarka Poláková tel.: 732 966 822)

ü  Ostrava – Lašsko „Zpěváček 2017“ – 6 postupujících + 2 náhradníci (garant FoS Ostrava, z.s. – Karel Plunder tel.:  775 365 632)

v  ČESKÉ ZEMSKÉ KOLO – pořadatel: Folklorní unie Prahy a Středočeského kraje, z.s.

 •  finanční zajištění: dotace MK ČR, kraje, obce  v místě konání, sponzoři
 • do zemského kola postupuje max 17 soutěžících z regionálních kol. Počet postupujících z regionálních soutěží bude stanoven po dohodě s pořadateli dle aktuálního počtu účastníků v regionálních kolech.
 • Postupový klíč si stanovuje pořadatel zemského kola ve spolupráci s pořadateli regionálních kol.
 • do ČESKÉHO kola postupují soutěžící z těchto REGIONÁLNÍCH kol:

ü  Praha a Střední Čechy – 2 postupující + 1 náhradník ( garant Folklorní unie Prahy a Středních Čech z.s. – Jana Svobodová, tel.: 777 600 448)

ü  Západní Čechy – 3 postupující + 1 náhradník (garant FOS Plzeňsko – Jana Frúhaufová, tel.: 732 919 244)

ü  Karlovarsko – 2 postupující + 1 náhradník (garant FOS širšího Karlovarska – Lubor Hanka, tel.: 724 085 824)

ü  Jižní Čechy – 3 postupující + 1 náhradník (garant Milan Škoch, tel.: 604 692 062)

ü  Východní Čechy – 2 postupující + 1 náhradník (garant Radka Ehrenbergerová, tel.: 732 972 554)

ü  Horácko – 3 postupující + 1 náhradník (garant Horácké folklorní sdružení - Jaroslav Novák, tel.: 602 541 258)

ü  Severní Čechy – 2 postupující + 1 náhradník (garant Folklorní sdružení Severní Čechy – Jana Hamplová, tel.: 603 701 216)

 

v  REGIONÁLNÍ KOLA -  pořadatel: obce, regionální spolky a kulturní zařízení

 • finanční zajištění:  kraje, obce  v místě konání, sponzoři

v  OBLASTNÍ MÍSTNÍ KOLA – pořadatel: obce, folklorní soubory a kulturní zařízení

 • finanční zajištění:  obce  v místě konání, sponzoři

v  PROPOZICE

 • Pořadatelem soutěžní přehlídky „DĚTI A PÍSEŇ“ je Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů.
 • Mediálními partnery jsou Český rozhlas Brno a Radio Proglas.
 • Cílem soutěžní přehlídky „DĚTI A PÍSEŇ“ je posílení zpěvnosti mezi dětmi a mládeží ve vztahu k lidové písni a umožnění společného koncertního vystoupení dětí z různých folklorních regionů Čech, Moravy a Slezska.
 • Počet postupujících dětí z folklorních regionů Moravy a Slezska je stanoven na 10 a z folklorních regionů Čech rovněž na 10. V případě, že se některého ze zemských kol zúčastní menší počet soutěžících, postupuje do celostátního kola počet soutěžících stanovený dohodou mezi pořadateli. Pro rok 2017 je to za české regiony 8 soutěžících.
 • Soutěžní přehlídky v sólovém zpěvu lidových písní se mohou zúčastnit děti ve věku od 10 do 15 let včetně. Věkovým kritériem se rozumí věk účastníka dosažený v kalendářním roce konání soutěžní přehlídky, tedy k 31. 12. daného roku.
 • Každý účastník přednese dvě lidové písně z folklorního regionu, který reprezentuje:
  • Jedna píseň volného, rubátového charakteru, bez instrumentálního doprovodu (à capella).
  • Jedna rytmická píseň za instrumentálního doprovodu cimbálové muziky.
  • Není možno soutěžit se sérií písní (sada dvou či více po sobě následujících písní).
  • soutěžící z Moravy a Slezska bude doprovázet BROLN
  • soutěžící z českých regionů bude doprovázet česká muzika (pokud tato nebude k dispozici, bude doprovodnou muzikou rovněž BROLN)
  • U dětí žijících ve velkých městských aglomeracích (Praha, Brno, Ostrava, Olomouc apod.) bude zohledněna jejich příslušnost k regionu, jehož materiál zpracovává soubor, který dítě navštěvuje. Současně však jedna z písní musí reprezentovat region, v němž interpret žije.
  • Účast v lidovém kroji je vítána.
  • Zpěváčci, kteří ve dvou po sobě následujících ročnících postoupí do celostátního kola soutěže, se v následném třetím ročníku úplně zdrží účasti v soutěži. Po roční pauze se tito zpěváčci mohou opět soutěže zúčastnit, přičemž pravidlo maximálně dvou po sobě následujících účastí v celostátním kole zůstává v platnosti. Příklad: maximálně úspěšný zpěváček, soutěžící v rámci celého věkového limitu, se může teoreticky do celostátního kola prozpívat čtyřikrát, a to když je mu 10, 11, 13 a 14 let.

Tato restrikce slouží k větší fluktuaci i motivaci dětských pěveckých talentů a není nikterak namířena proti úspěšným a pilným kandidátům soutěže!

 • Výkony soutěžících posuzuje sedmičlenná odborná porota, ve které jsou tři zástupci z Čech, tři zástupci z Moravy a Slezska + předseda poroty.
 • Při hodnocení odborná porota vybere 10 nejlepších dětských interpretů lidové písně z celé České republiky bez udání pořadí.

pozn.: finanční podpora soutěžících, jako je úhrada cestovného, stravy a ubytování bude stanovena prozatím na každý ročník individuálně, podle získaných dotačních prostředků.

logo jmk2021

 

Činnost BROLN finančně podporuje Jihomoravský kraj a statutární město Brno

logo brno

JSN Nuru is designed by JoomlaShine.com